The way of Saint James through Prague – part 2.

Welcome to the second part of the journey through the Way of St. James through Prague. The journey begins from the church of St. Jacob and largely copies the historical route „Royal Route through Prague„, which leads to the center of the capital. We end the journey at the church of St. Jacob in Zbraslav. Route: Church of St. Jacob – Ungelt – Old Town Square – Small Square – Charles Bridge – Lesser Town Square – Nerudova Street – Hradčanské Square – Loretánská Street – Loretánské Square – Pohořelec – Strahov Monastery – Vlašská Street – Prague Infant Church …

Continue Reading

Svatojakubská cesta Prahou – část 2.

Vítejte v druhé části putování Svatojakubskou cestou Prahou. Cesta začíná od kostela sv. Jakuba Staršího a z velké části kopíruje historickou trasu „Královskou cestu Prahou“, která vede centrem hlavního města. Cestu ukončíme u kostela sv. Jakuba Většího ve Zbraslavi. Trasa: Kostel sv. Jakuba Většího – Ungelt – Staroměstské náměstí – Malé náměstí – Karlův most – Malostranské náměstí – Nerudova ulice – Hradčanské náměstí – Loretánská ulice – Loretánské náměstí – Pohořelec – Strahovský klášter – Vlašská ulice – Kostel Pražského Jezulátka – Kampa – cyklostezka podél Vltavy z Braníka do Zbraslavi – kostel sv. Jakuba Většího ve Zbraslavi

Continue Reading