SVATOJAKUBSKÉ CESTY V ČESKÉ REPUBLICE


SVATOJAKUBSKÉ CESTY V ČESKÉ REPUBLICE


Turistika má v našich zemích dlouhou tradici. V České republice najdete nejen dálkové pěší trasy, ale i poutní cesty. Možná jste to nevěděli, ale na našem území najdete také několik tras Svatojakubských poutních cest, které směřují do Santiaga de Compostela či Cyrilometodějské stezky. Řekla bych, že se nám tu  dokonce rozmohl takový nešvar – „novodobé poutnictví“. Dříve se poutníci vydávali z ryze náboženských důvodů, dnes bych řekla, že novodobí poutníci se vydávají na cestu, aby hledali naději. Naději, že něco překonají či si ujasní. Nebo zkrátka si jen chtějí dokázat, že jsou tak zdraví a plní energie, aby celou trasu ušli. A proč se já vydávám na cesty?   Já myslím, že každý z nás poutníků si neseme v batohu svůj „shit package“. 🙂

Svatojakubská cesta na Jižní MoravěČESKÁ SVATOJAKUBSKÁ TRASA VŠERUBSKÁ TRASA - 1.DÍLČESKA SVATOJAKUBSKÁ CESTA VŠERUBSKÁ TRASAČESKÁ SVATOJAKUBSKÁ CESTA VŠERUBSKÁ TRASA - 3.DÍLČESKÁ SVATOJAKUBSKÁ CESTA MORAVSKOSLEZSKÁ TRASA