HRUBOSKALSKO

HRUBOSKALSKO

Tak na tento výlet z Prahy jsem se moc těšila. Krajina Hruboskalska patří mezi nejznámější skalní města a taky jsem se už konečně chtěla podívat do kraje, kde se natáčela spousta krásných pohádek. Zvolili jsme si cca 7 km dlouhý okruh z Hrubé Skály na hrad Valdštejn a zpět „vnitřkem“ skalního města.  Tato trasa je i součástí červeně značené Zlaté stezky Českého ráje.

PRACHOVNA

Od zámku Hrubá Skála vycházíme po červené turistické značce. Naproti zámku jako na první narazíme na skalisko Prachovna, které se tak trošku schovává v lese. Musím se přiznat, že kdyby tu nestála velká informační cedule, vůbec by mne nenapadlo vydat se strmou pěšinkou vzhůru až na vrchol, kde se nachází vyhlídka. Pověst říká, že když Jan Žižka obléhal hrad Skálu, jako nejpříhodnější místo k obléhání si vybral právě toto místo. Chtěl si protější hrad prohlédnout z výšky a promyslet dobývací strategii.

Už v polovině výstupu se procházíme pod hluboko převislou stěnou. Odtud se dostáváme k vytesaným schodům, které vedou na skálu a poslední schod prý dokonce vytesal sám Jan Žižka. Prachovně se také říká „Skála loutkářů„, dříve i „Skála komediantů„. Nad silnicí v místě vylomených balvanů jsou ve skále vytesána jména celé dynastie loutkářů Meiznerů a Rumlů. Neví se přesně, jak vznikla tradice rýt jména projíždějících loutkářů do stěny před zámkem, ale zřejmě to bylo míněno jako vděčná památka na vrchnostenskou přízeň, která loutkářům dovolovala pořádat na zámku svá představení.

Z vyhlídky je rozhled k zámku Hrubá Skála, hotel Štekl, údolí Libuňky, Kozákov a Tábor.

BAROKNÍ BALVAN V ZATÁČCE

Tento barokní výklenek se nachází ve stěně nad silnicí v prudké zatáčce. Při projížďce autem jej pravděpodobně minete. Stal se útulkem sošky sv. Jana Nepomuckého. Nyní ale ve výklenku najdete sošku Panny Marie. Zvenčí je krásně lemovaný nádherným barokním reliéfem. Orámování bylo prý původně natřeno červeně. Kolem něho poletují dva buclatí andělíčkové. Na první pohled výklenek nepřináší nic magického a záhadného. Ale opak je pravdou. První, co mne napadlo, proč byl sv. Jan Nepomucký umístěný na tak nepraktickém místě? Když byl Jan Nepomucký svatořečen, jeho oslavování se stalo v dalších desetiletí velmi módní záležitostí. Sochy, kaple a kapličky začaly růst po Čechách jako houby po dešti. Protože tento světec slaví svátek v květnu, byly poutě rozkvetlou májovou krajinnou populární. Tak je jasné, že vrchnost na Hrubé Skále nemohla v tomto směru zůstat pozadu. Z celého kraje mířili poutníci po cestách k Valdštejnu a je jasné, že si potřebovali odpočinout, občerstvit se a rozjímat. A takové zastávky byly označeny právě nějakým posvátným místem. Takže se historici domnívají, že právě toto místo je označením zastávky z doby slavných májových poutí na Valdštejn.

ARBORETUM BUKOVINA

Pokračujeme po červené a brzy dorážíme k Arboretu na Bukovině , které založil tehdejší majitel hruboskalského panství Jan Bedřich Lexa z Aehrenthalu roku 1860. Je zde jedna z nejstarších sbírek dřevin a jedna z prvních pokusných ploch na pěstování severoamerických dřevin ve střední Evropě.


V arboretu se nachází historický altán z druhé poloviny devatenáctého století, postavený ve švýcarském stylu, ve kterém se nachází expozice a sezónní informační středisko Správy CHKO.

VYHLÍDKA NA KAPELU

Když konečně vystoupáme na hranu pískovcové plošiny, čeká nás jedna z nejkrásnějších vyhlídek celého Hruboskalska. Před námi se nachází celá řada skalních věží a jedna osamocená – Kapelník. Vypadá to jakoby opravdu dirigoval zbytek skalního města.

VYHLÍDKA U LVÍČKA

O půl kilometru dál je další krásná vyhlídka u Lvíčka, kde máme celou Kapelu přímo na dlani.

HRUBOSKALSKÉ ZLATÉ KAPRADÍ

A kde jej najdete? No přeci všude. V pohádce posloužilo spící princezně jako poduška.

HRAD VALDŠTEJN

Uprostřed Hruboskalského skalního města leží Hrad Valdštejn, a to přímo na Zlaté stezce Českého ráje. Je považován za nejstarší hrad Českého ráje. Je to oblíbené návštěvnické místo a je to znát.

A že vám je to tady nějak povědomé? Na Valdštejně se natáčela spousta pohádek a filmů. Např. Princ Bajaja – kočár s princeznou jedoucí k drakovi pod kamenným mostem.

Již vstupní most mne zaujal galerií barokních soch svatých českých patronů.

V kanceláři hradu nám hlásí, že prohlídka interiéru bude až za 3 hodiny. Vzdáváme to a jdeme si prohlédnout exteriéry hradu.

Hrad patřil rodu Valdštejnů téměř 200 let a v 18. století zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou. A v této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. Propojili krajinu sítí turistických cest a budovali krásné vyhlídky.

V biliárovém sále v konírně se natáčela druhá série Arabely – scéna svatby Xénie a Fantomase.

Biliárový sál
Kostel sv. Jana Nepomuckého, který je od 18. století novou dominantou hradu.

JANOVA VYHLÍDKA

V roce 1944 se v jeskyni pod Janovou vyhlídkou ukrýval Josef Smítka (Joska), který byl svého času nejlepší český horolezec a taky přesvědčený antifašista. Za druhé světové války odmítl nastoupit na nucené práce do Německa a skrýval se ve skalním městě Hruboskalska. V roce 1944 byl jeho úkryt vyzrazen. Horolezci si nedávali pozor, mysleli si, že je ve skalách nikdo nenajde. Po prozrazení a dopadení byl nacisty v Terezíně popraven. O jeho životě pojednává film Tenkrát v ráji, v hlavní roli Josky se představuje olympijský medailista ve vodním slalomu Vavřinec Hradílek.

SKALÁK

Od hradu Valdštejn míříme ke skalnímu městu neboli ke „Skaláku“. Tím, že na pískovec působí řada vlivů, najdete tu ve skalách řadu různých forem a tvarů. Proto se tato oblast stala oblíbená pro mnohé horolezce.

Po žluté značce pokračujete dál a asi 200 metrech před symbolickým hřbitovem se nachází skála Skaut, ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny se jmenuje Dračí zub. Odehrávaly se tu známé scény, jak tatínek (František Němec) učí malého Vaška (Tomáš Holý) lézt na skály než se všechno provalí. V oblasti Dračích skal byla natočena řada filmů a pohádek jako např. Princ Bajaja či Tajemství hradu v Karpatech.

UMRLČÍ HLAVA

V samém středu Skaláku, v šikmé skalní průrvě nad cestou, vystupují z písku vychrtlá ramena a lebka děsivého démona. Prázdné důlky jeho očí jako by sledovaly nic netušící turisty.

Hruboskalsko je mezi horolezci velmi oblíbenou oblastí a skalní lezení tu má dlouhou tradici. Měli byste opravdu smůlu, kdybyste na žádného horolezce nenatrefili. Takže hlavu vzhůru!

ŠŤASTNÁ RUKA VE SKALÁCH KROKODÝLA

Znáte reliéfy pod sochou sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze? Jsou do zlatova oblýskané od doteků turistů, kteří věří, že jim pohlazení reliéfu přinese štěstí. Něco podobného se zrodilo i na Hruboskalsku. V nízkých skalkách u Krokodýla (na trase žluté značky z Podháje na Valdštejn) je z cesty viditelná vyhloubenina pravé lidské ruky. Kolemjdoucí do ní museli vložit snad milionkrát dlaň, že se prsty staly propadlejší a propadlejší. Jestli si výletníci z pověrečivosti přejí mít „šťastnou ruku“, těžko říct.

BARBORA QUELLA (BARBOŘIN PRAMEN)

Pokud by někdo hledal ve skalním městě něco zvláštně magického třeba jako já, pak by měl navštívit pramen Barbora.  O prameni existují svědectví, že voda z Barbořina pramene je léčivá. Na čelu památníku se nachází „Jitřní hvězda„, která v sobě nese znamení východního pramene a slib léčivosti.

Hned v sousedství Barbořina pramene se nachází nakřivo postavený posvátný balvan, který sem byl dopraven neznámo odkud.  Žádný turistický průvodce se o balvanu nezmiňuje. Německý nápis na něm zcela volně znamená „Důvěřuj a uzdravíš se„. Pod nápisem je iniciála „F.„, což obrací pozornost k poslednímu majiteli panství z rodu Valdštejnů, známému botanikovi Františkovi Adamovi. Že si balvan Valdštejny dobře pamatuje, dokazuje prázdný rám, kde byl zasazen obraz. Možná to byl obraz sv. Jan Nepomuckého. Předpokládá se, že balvan sloužil jako zastavení na poutní cestě na Valdštejn.

SYMBOLICKÝ HŘBITOV HOROLEZCŮ

Symbolický hřbitov horolezců se nachází jen kousek pod Mariánskou vyhlídkou směrem dolů do údolí. Na stěně Nekonečné věže se nachází památník a poutní místo horolezců. Ten je umístěn na velmi výjimečném místě ve stínu skal a stromů. Vyryto je tu asi 140 jmen, data úmrtí a místa posledního vydechnutí jako Hruboskalsko, Tatry, Dolomity, Himaláje, Norsko, Kavkaz, Chorvatsko, atd.

Myšlenka vzniku hřbitova, který by připomínal tragické smrti horolezců, pochází ze 60. let 20. století. S touto myšlenkou přišel sochař a horolezec Valerián Karoušek. Vzniku se však nedočkal, neboť zemřel během expedice Peru 1970. Právě tragédie této horolezecké expedice definitivně přispěla ke vzniku toho místa a její členové se stali prvními horolezci, kteří jsou zde zaznamenáni. Svíčky pod skálou, květiny a malý kříž naznačují, že se sem chodí vzpomínat na horolezce, jejichž příběhy neměly šťastný konec. Na vše dohlíží ze skály obří měděné puklé slunce, které odkazuje k dalekému Peru…

MARIÁNSKÁ VYHLÍDKA

Z Mariánské vyhlídky je nádherný výhled na okolní skupiny skal, na hrad Trosky a zámek Hrubá Skála.

Zámek Hrubá Skála
Zřícenina hradu Trosky

ADAMOVO LOŽE

Po modré značce se protahuji úzkými cestičkami mezi skalami k Adamovu loži. Celou tuto takzvanou Venušinu sluj nechal vybudovat maltézský rytíř František Adam z Valdštejna, bratr posledního valdštejnského majitele panství Josefa z Valdštejna. Svým tvarem připomíná pohovku, odtud jeho název. Adamovo lože mělo symbolizovat tři Adamy: Adama prvního člověka, Adama z Valdštejna – zakladatele, rodové větve a posléze Františka Adama. A že je vám toto místo povědomé? Jasně, že ano. V Adamově loži přespával Princ Bajaja ve stejnojmenné pohádce a hovořil se svým běloušem. Vlevo na staré vytesané pohovce měl lůžko, vpravo na malém oltáříku truhličku a meč.

Vedle lože na skále byla připevněná destička, která oznamovala, že zde tragicky zemřel desetiletý chlapeček Tomáš Kadeřábek 24. září 1985.

MYŠÍ DÍRA

Tato 65 m dlouhá skalní rozsedlina v Hruboskalském skalním městě je tak úzká, že se zde dá sotva projít. Tak jako já jí bohudík prošla. Uffff! Procházíme jí cestou k parkovišti před zámkem Hrubá Skála.

Cesta mezi skalami byla moc příjemná. A právě na zámku Hrubá skála ukončujeme výlet. Začíná pořádný slejvák a je čas se vydat domů.

Pokud se vám článek líbil, budu ráda, když jej budete sdílet nebo zanecháte nějaký milý komentář pod článkem.

Také bych vás chtěla pozvat, abyste se ke mně připojili na Instagramu a  Facebooku.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.